Midget D
Draw Coordinator: Kent Armbruster

SHA Banner
                       
                       
                       
    Paradise Hill 0|1*             Kerrobert 3|4*    
                       
          Final 🏆 

Complete Series by: 31Mar2020

           
          Home Team ⬅️ *            
    Quarter Final 

Complete Series by: 02Mar2020

Macklin 0*         Porcupine Plain 7* Quarter Final 

Complete Series by: 02Mar2020

   
                       
                       
                       
    Macklin 9|7             Porcupine Plain 5|6    
                       
                       
                   
      Semi Final 

Complete Series by: 16Mar2020

    Semi Final 

Complete Series by: 16Mar2020

     
                       
  Hudson Bay 3|6|1*                    
                       
  Semi-Qtr Final 

Complete Series by: 17Feb2020

St. Walburg 4|7*             Lafleche 4|3*    
                       
  St. Walburg 6|5|2                    
                       
    Quarter Final 

Complete Series by: 02Mar2020

St. Walburg 8         Davidson 6 Quarter Final 

Complete Series by: 02Mar2020

   
                       
  Carrot River 6|4|1                    
                       
  Semi-Qtr Final 

Complete Series by: 17Feb2020

Carrot River 2|7             Davidson 7|3    
                       
  Goodsoil 2|6|0*